Kes me oleme?
EKB Koguduste Liidu eesmärk on mobiliseerida sama missiooni kandvad kogudused ühise nägemuse elluviimiseks.
EKB Koguduste Liit on:
Jeesust järgiv,
inimesi armastav,
Jumala väes ja sõnas kasvav liikumine.
EKB koguduste missioon on Jeesuse järgijatena tunnistada armastuses ja Püha Vaimu väes Kuningriigi evangeeliumi Jeesusest Kristusest.

Ajaloost