Mul on unistus…

Mul on unistus…

Meil kõigil on väiksemad või suuremad unistused, mis läinud täide ja milles täna elame. Unistuste täitumisest veelgi meeldejäävam on aga see, et leidus keegi, kes uskus. Keegi, kes uskus sinusse ja uskus, et need unistused, mis sul on, võivad päriselt täituda.

Meie unistame, et ükski noor ei jääks üksi ja ükski uks unistuste suunas ei jääks noorte eludes suletuks, kui meil on võimalik aidata seda avada. Selleks tahame kutsuda ka sind märkama noori ning üheskoos avama uksi unistuste suunas.

Hoolime Koos projekt „Uks unistuste suunas” on loodud just selleks, et materiaalselt aidata noori, et nad saaksid teha sammu oma unistuste suunas (nt on mõni noor selle projekti raames saanud toetust ülikooliõpingute või treeninglaagri eest tasumiseks, muusikainstrumendi, spordivarustuse või jalgratta soetamiseks)

“Mul ei olnud omi vahendeid, see tundus pigem kauge utoopiline unistus.” räägib 20-aastane noormees, kelle unistuse ust aitasime projekti raames avada. Hoolime Koos projekt “Uks unistuste suunas” on vajalik, et noorte unistused, mis on tihti ehk ka täiesti eluks vajalikud, võiksid saada täidetud ning et need samad noored võiksid ise hiljem unistada teistele andmisest, mitte enam niivõrd saamisest.” unistab noormees tänulikult.

Rahaline abi üksi on pigem väikese väärtusega, olulisem on märkamine ja inimsuhted. Seepärast peame väga oluliseks kontaktisiku olemasolu. Usume, et mõned pealtnäha väikesed sammud võivad noorte jaoks olla sageli palju suurema väärtuse ja tähendusega, kui me seda arvatagi oskaks.

Tahame julgustada sind märkama laste ja noorte eludes väikesi ja suuri unistusi ning täitma ära taotluse: UKS UNISTUSTE SUUNAS, mis võib olla esimeseks oluliseks sammuks, et üheskoos avada uks noorte unistuste suunas. Hoolime. Alati.

Ostes Sõbralt Sõbrale taaskasutuskauplustest, osaled Hoolime Koos ringluses, mis tähendab, et ostude kaudu toetad abi vajavaid lapsi ja peresid ning noorte vaimse tervise edendamist.