Päeva kirjakoht: Mt 27:45-56
Nädala moto: Jeesuse ristitee