Päeva kirjakoht: Rm 12:9-21
Nädala moto: Elu Jeesuse järgijana