Päeva kirjakoht: 1Kr 10:14-33
Nädala moto: Õige jumalateenistus