Päeva kirjakoht: Jh 2:1-11
Nädala moto: Jeesuse imeteod