Päeva kirjakoht: 1Kn 17:1-7
Nädala moto: Jumal ilmutab end looduses