Päeva kirjakoht: 5Ms 11:18-32
Nädala moto: Kuulakem Jumala sõna!