Päeva kirjakoht: 5Ms 7:6-15
Nädala moto: Taevane tasu