Päeva kirjakoht: Mk 9:2-10; 1Ms 22:1-18; Ps 116:10-19; Rm 8:31-34
Nädala moto: Muudetud elud