fbpx

Koguduse juhatuse liikmetest

Vastavalt Kirikute ja koguduste seadusele on Eesti EKB Koguduste Liit ja Liitu kuuluvad kogudused registreeritud Harju Maakohtu (varasemalt Tallinna Linnakohtu) registriosakonnas. Igal kogudusel on oma registrikood ja registrikaardile on kantud juhatuse liikmed ja nende esindatus. Need, kes on kantud registrikaardile, saavadki kogudust esindada ja vajalikke toiminguid sooritada.

Juhatuse liikmed. Kui kogudus lähtuvalt oma põhikirjast valib uue(d) juhatuse liikme(d), kes ei ole kantud registrikaardile, siis tuleb talitada lähtuvalt EV seadusest alljärgnevalt:

 1. Kogudus esitab avalduse Liidu juhatusele sooviga viia sisse muudatused juhatuse liikmete osas, ära näidates, kes enam ei kuulu juhatusse ja kes on valitud juhatuse liikmeks. Uute juhatuse liikmete puhul tuleb ära näidata juhatuse liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht. Kui liikmel on passis mitunime, siis tuleb need ka ära märkida.
 2. Avaldusele liskoguduse täiskogu protokollist väljavõte juhatuse liikmete valimise kohta.
 3. Iga juhatuse liikme kohta esitada notariaalselt kinnitatud allkirjanäidis (vallasekretär või notar).
 4. Kui kellegi juhatuse liikme osas kehtivad koguduse esindatuse osas erisused, siis tuleb see ka avaldusel märkida. (Näiteks: juhatuse esimees (ees- ja perekonnanimi) ja pastor (ees- ja perekonnanimi) võivad kogudust esindada ja koguduse nimel alla kirjutada üksi või ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt).

Loetletud dokumentide laekumisel Liidu keskusesse koostab Liidu keskus avalduse Harju Maakohtule. Liidu juhatuse liikmetest keegi, tavaliselt Liidu peasekretär, võtab avaldusele oma allkirja õigsuse notariaalse kinnituse ja esitab avalduse Harju Maakohtule.

Juhatuse liikmete volitused hakkavad kehtima peale juhatuse liikmete kandmist koguduse registrikaardile.

Registrikaardile kantud teiste andmete muutumisel tuleb esitada samuti avaldus Liidu juhatusele, ära märkides muudatused.

Põhikirja muutmisel tuleb:

 1. Esitada avaldus Liidu juhatusele.
 2. Esitada väljavõte täiskogu koosoleku protokollist põhikirja muudatuste vastuvõtmise kohta, ära tuues muudatused.
 3. Esitada allkirjastatud uus, muudetud põhikiri.

Edasine on juba Liidu juhatuse liikme töö.

TÄHELEPANU: Tallinnas on pikad notarite järjekorrad ja dokumentide vormistamine võtab aega nii Liidu keskuses kui ka Harju Maakohtus. Selle tõsiasjaga tuleb lihtsalt arvestada.
2005.a. majandusaasta aastaaruandele saavad alla kirjutada need juhatuse liikmed, kes on kantud registrikaardile.
Vajadusel vastan meelsasti üleskerkivatele küsimustele.

Ruudi Leinus
(endine peasekretär)

0
  0
  Ostukorv
  Ostukorv on tühiTagasi poodi