EKB Liidu struktuur

Konverents
Vanematekogu
Liidu juhatus
Liidu president
Asepresident
Peasekretär