Sotsiaaltöö

Sõbra Käsi on EEKB-liidu sotsiaaltöö organisatsioon. Sõbra Käsi pakub koostöös koguduste, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega regulaarset tuge ja abi ühiskonna riskigruppidesse kuuluvatele inimestele.

Kuidas saab Sõbra Käsi varustada ja toetada kogudusi?

Jätkusuutlik abi lastega peredele
Peame oluliseks seda, et abivajaval perekonnal oleks olemas koguduse-poolne kontaktisik, kes vahendaks suhtlust Sõbra Käe organisatsiooni ja perekonna vahel ning kellel säiliks kontakt perekonnaga ka muul ajal – ainult nii suudame (koos!) tagada jätkusuutliku abi.
Praktilise abi poole pealt saab Sõbra Käsi pakkuda:
1. Sõbralt Sõbrale poodide kaudu riide- ja mööbliabi.
1. Toidupanga kaudu toiduabi.
2. Ühekordset toetust kriisiolukordades – kui mõnes olukorras ei ole võimalik kusagilt mujalt abi saada (riik, kohalik omavalitsus, lähedased), püüab Sõbra Käsi võimalusi mööda aidata (igale juhtumile lähenetakse individuaalselt).
Abi taotlemiseks tuleb kontaktisikul kirjutada lühidalt olukorra kirjeldus ja abisoov Sõbra Käe meiliaadressile.

Koolitused
Toetame koolitusi, mis aitavad koguduste inimestel tõhusamalt sotsiaaltööd teha ja/või arendada koostööd kogukonna ja kohalike partneritega. Oleme aidanud läbi viia koolitusi hingehoiu, erivajadustega inimeste, sotsiaaltoetuste, nõustamise jm teemadel.

Koguduste sotsiaalprojektide toetamine
Koguduse sotsiaalprojektide toetuseks saab 2 korda aastas (kevadel ja sügisel) taotleda rahalist toetust. Taotlemine toimub samaaegselt liidu üldise projektitaotluste vooruga. Kevadine projektide esitamise tähtaeg on 1. mai, sügisene 1. november. Projektide taotlustvormi leiad siit.

Koolikotitoetus
Valmistame 300 praktilise sisuga koolipakki peredele, kellele uus kooliaasta rohkete väljaminekutega keeruline on. Kui teate oma kogukonnas või ka koguduses mõnda last (sh koguduse töötegijate lapsed), kellele koolipakk vajalik on, siis anda sellest teada augusti 1. nädalaks. Kirjutage Sõbra Käe meiliaadressile:
• lapse nimi
• lapse vanus
• ühelauseline abivajaduse põhjendus

Jõulupakid
Nagu kooliminekuaeg on paljudele peredele suurte väljaminekute aeg, nii on ka jõuluajal neid peresid, keda võiks toetada ja pakiga rõõmustada. Kui teate oma kogukonnas või ka koguduses mõnda last (sh koguduse töötegijate lapsi), kellele võiks Sõbra Käe abiga kingipaki teha, siis andke sellest teada detsembri 1. nädalaks.
Kirjutage Sõbra Käe meiliaadressile:
• lapse nimi
• lapse vanus
• ühelauseline põhjendus, miks just see laps võiks jõulupaki saada.

Laste arengu toetamise projekt
Projekti eesmärk on toetada laste ja noorte arengut neile olulisel viisil, pakkudes abi nende huvide, (vaimse, füüsilise) tervise vmt toetamiseks. Orienteeruv toetus ühe lapse kohta 100 €.

Toidupank
Sõbra Käsi teeb koostööd Eesti Toidupangaga, mille kaudu on võimalik saada toiduaineid. Näiteks kui olete korraldamas koguduse laagrit, on võimalik osa toiduaineid saada Toidupangast (tänu millele saab kogudus toitlustuse kuludelt kokku hoida). Lisaks saab toiduaineid abivajavatele peredele (vt 1.punkti alt).

Sõbra Käe kontakt:

Mirjam Link ja Johanna Rosenvald, sk@kogudused.ee