fbpx

Dokumendid

Abiks registrimuudatuste tegemisel

Vastavalt Mittetulundusühingute Seadusele ning Kirikute ja Koguduste Seadusele on Eesti EKB Koguduste Liit ja Liitu kuuluvad kogudused registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas. Igal kogudusel on oma registrikood, registreeritud põhikiri ning registrikaardile on kantud muuhulgas juhatuse liikmed. Need, kes on kantud registrikaardile, saavadki kogudust juriidiliselt esindada ja vajalikke toiminguid sooritada.

Juhatuse liikmed
Kui kogudus, lähtuvalt oma põhikirjast, valib uue(d) juhatuse liikme(d), kes ei ole kantud registrikaardile, siis tuleb talitada alljärgnevalt:

 1. Koguduse juhatuse liige esitab avalduse Liidu kantseleisse sooviga viia sisse muudatused juhatuse liikmete osas, näidates ära, kes enam ei kuulu juhatusse ja kes on valitud juhatuse liikmeks. Uute juhatuse liikmete puhul tuleb kirjutada juhatuse liikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Kui liikmel on passis mitu nime, siis tuleb need ka ära märkida.
 2. Avaldusele lisada väljavõte koguduse üldkoosoleku protokollist juhatuse liikmete valimise kohta. Protokolli väljavõte allkirjastada koosoleku juhataja ja protokollija poolt. 
 3. Samuti esitada väljavõte juhatuse koosoleku protokollist uue juhatuse esimehe valimise kohta.
 4. Kui kellegi juhatuse liikme osas kehtivad koguduse esindatuse osas erisused, siis tuleb see avaldusel märkida. (Näiteks: juhatuse esimees (ees- ja perekonnanimi) ja pastor (ees- ja perekonnanimi) võivad kogudust esindada ja koguduse nimel alla kirjutada üksi, kuid ülejäänud juhatuse liikmed vaid ühiselt).

Loetletud dokumentide laekumisel Liidu kantseleisse koostab kantselei muutmiskande avalduse Tartu Maakohtule. Enne juhatuse liikmete kandmist koguduse registrikaardile, peavad uued juhatuse liikmed ja juhatuse esimees oma nõusolekut Ettevõtjaportaalis digitaalse allkirjaga kinnitama.

Põhikirja muutmine
Selleks tuleb:

 1. Esitada avaldus Liidu kantseleisse.
 2. Esitada väljavõte koguduse täiskogu koosoleku protokollist põhikirja muudatuste vastuvõtmise kohta, ära tuues muudatused.
 3. Esitada terviktekstina uus muudetud põhikiri PDF vormingus.
 4. Põhikiri peab olema digitaalselt allkirjastatud kõigi juhatuse liikmete poolt.

Registrikaardile kantud teiste andmete muutumisel tuleb esitada samuti avaldus Liidu juhatusele, ära märkides muudatused.

NB! Kõik üldkoosolekud ja juhatuse koosolekud protokollitakse ning allkirjastatakse digitaalselt koosoleku juhataja ja protokollija poolt. Vajadusel tuleb lisada koosolekul osalejate nimekiri.

Registritoimingute Liidu-poolne teenustasu on 10€. 

Dokumendid

Eesti EKB Koguduste Liidu põhikiri

Eesti EKB Koguduste Liit PASTORITE STATUUT

Eesti EKB Koguduste Liidu Pastorite Fondi statuut

Koguduse pastori ametikoha täitmisega seotud põhimõtteid

Piibli õpetus EKB Koguduste Liidus

Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava aastateks 2018-2023

Eesti EKB Koguduste Liidu kommunikatsiooni- ja meediastrateegia 2019 

Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava aastateks 2012-2017

2008 konverentsi pöördumine tulust mahaarvatavate annetuste piirmäära suurendamiseks

0
  0
  Ostukorv
  Ostukorv on tühiTagasi poodi