fbpx

Läkitus 2012

Eesti EKB Koguduste Liidu 2012. aastakonverentsi läkitus koguduste liikmetele

„Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat” (Hb 12:14)

Kallid õed ja vennad Kristuses!
Soovime teile ülevoolavaid Jumala õnnistusi 2012. Issanda aastal! Meil on põhjust olla liiduna tänulik liikmete ja koguduste arvulise kasvu eest viimastel aastatel. Usume, et Jumal kingib ka alanud aastal noori ja vanu, kes võtavad vastu Jeesuse Kristuse kui isikliku Päästja ja Õnnistegija. Samal ajal näitavad Eesti Kirikute Nõukogu poolt korraldatud sotsioloogilised uurimused, et eesti usklikkonnas on viimase aastakümne jooksul järsult vähenenud Piibli lugemine, isiklik palveelu ja jumalateenistuste külastamine. Selle põhjuseks on ühiskonnas levinud materialism, relativism ja hingeline tühjus. Siiski on kasvamas nende inimeste arv, kes otsivad nn „oma usku” ja selle läbi vaimset tuge. Jeesus Kristus ütleb: „Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas.” (Mt 5:14)

Me seisame silmitsi ajastu väljakutsetega. Selles olukorras on Jumala soov: „Olge pühad, sest mina olen püha!” (1Pt 1:16; 3Ms 19:2) Mida tähendab pühadus kaasaja maailmas? Me teame, et meie enda tehtud pühadus lõppeb ikka ja jälle käsumeelsuses ja silmakirjalikkuses ning põhjustab tülisid ja vastuolusid. Jumal on pühimast pühim ja mõistab oma pühaduse suuruses terve inimmaailma ja meie igaühe patusust ja päästmise vajadust. Ta võtab enda peale evangeelse missiooni, läkitades meidki Jeesuse nimel päästvat rõõmusõnumit kuulutama.

Meid päästeti ja on pühitsetud Kristuse ristiohvri läbi. „Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.” (Ef 2:13) Tema armastus on meid päästnud pühale elule, Tema armastus kutsub meid üles „Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks.” (Rm 12:1)

Jumal otsib pühendunud inimesi. Meie pühendumine Jumalale väljendub palves, Pühakirja lugemises, osaduses oma kogudusega ja oma usu tunnistamises armastuse tegudes ja sõnas.

Pühad inimesed on ühiskonna südametunnistus. Nad manitsevad ja trööstivad, nad nutavad ja kannatavad, nad rõõmustuvad Pühas Vaimus, nad on Jumala tööriistad ja kanalid. Nad näitavad üleloomulikku reaalsust. Nad kehastavad Kristuse eeskuju ja lootust. Sellepärast „ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.” (Rm 12:2)

Helisegu 2012. aastal meie südameis Oskar Olviku viisistatud ja kõigile põlvkondadele tuntuks saanud laul: „Võta aega olla püha, rohkem paluda; Päästja armu sisse jääda, Sõna uurida; armastada kõiki, nõtru aidata; nõuda Päästja riiki, ennast kaotada.”

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents Tartu Salemi kirikus, 9.-10.märtsil 2012. aastal.

0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi