fbpx

EBF: kristlikku abielu ja usuvabadust peab kaitsma

20.–23. septembrini 2017 toimunud Euroopa Baptistiföderatsiooni (EBF) üldkoosolek Armeenias võttis muuhulgas vastu neli resolutsiooni: kristliku abielu, terrorivastase seadusandluse ja usuvabaduse, eraldi usuvabaduse Venemaal ning Iraagi kohta. Olgu alljärgnevalt eesti keeles ära toodud neist otsustest esimesed kaks.

 

EBFi RESOLUTSIOON KRISTLIKU ABIELU KOHTA

 

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek Jerevanis, Armeenias, 20.–23. septembrini 2017, taaskinnitab 2010. aasta “Resolutsiooni abielu kohta”. See soovib selgesõnaliselt väljendada, et Piibli põhimõtetel rajanev kristlik abielu on mehe ja naise vahel ning soovitab käesolevat avaldust oma liikmesliitudele.

 

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek
Mondo Migliore, Rooma, Itaalia
22.–25. september 2010

 

Rõõmustab Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu vastastikku armastavate ja isetute suhete üle ning nende ilmnemise üle Jeesuse Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises.
Tänab Jumalat, et inimene on loodud meheks ja naiseks Jumala näo järgi ja soovib järgida Pühakirja tunnistust ja õpetust kõigis inimseksuaalsuse väljendustes.
Kutsub üles baptiste näitama eeskuju, väärtustama ja õpetama, et abielu on loodupärane ning piibellik kontekst mehe ja naise seksuaalsetele suhetele, nagu on väljendatud 1Ms 2:24:

 

„Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!”

 

Saab osa inimsuhete haprusest ning tunneb valu ja raskusi, mida purunenud suhted põhjustavad inimestele kirikutes ja ühiskonnas.
Kinnitab meie vastutust jagada Head Sõnumit Jeesusest Kristusest sõnas ja teos kõigi inimestega, sõltumata nende eluviisist või veendumustest.
Tunnistab vajadust palvetada abielus inimeste eest, neid julgustada ja toetada, pakkudes pastoraalset ja vaimulikku nõustamist, et tugevdada terveid ja elujõulisi kristlikke kogukondi osaduses Jeesuse Kristusega ja üksteisega.

 

EBFi RESOLUTSIOON TERRORIVASTASE SEADUSANDLUSE JA USUVABADUSE KOHTA

 

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek Jerevanis, Armeenias, 20.–23. septembrini 2017

Taunib ja mõistab hukka üha kasvava terrorismi, kus usuliste tõekspidamisetega õigustatakse vägivalla kasutamist.
Väljendab kaastunnet ja solidaarsust kogukondade ning üksikisikutega, keda terroriaktid on laastanud.
Usub, et terroriaktide sooritajad on samamoodi Jumala näo järgi loodud ja Jumala poolt armastatud mehed ja naised, kuid kes on motiveeritud põhjustest, mis ei ole kooskõlas Jumala armastavate kavatsustega inimkonna heaks.
Austab ja toetab valitsuste vajadust kaitsta oma kodanikke terrorismivastase võitluse strateegiate väljatöötamisega.
Tunnustab ja austab usundilist mitmekesisust meie ühiskonnas ning taaskinnitab keskse baptistide uskumuse: kõigile mõeldud usundi- või usuvabaduse vajadus.
Väljendab muret meie liitude nimel, et hiljutistel terrorismivastastel õigusaktidel mitmes riigis on olnud mittesoovitud, kuid siiski negatiivsed tagajärjed usuvähemusrühmadele, sealhulgas mõned pikaealised kirikud, mis päädinud märkimisväärse diskrimineerimisega.
Kutsub üles valitsusi kaitsma usundi- ja usuvabaduse põhimõtteid, kui luuakse terrorismivastaseid strateegiaid, mis takistavad väljakujunenud tavade praktiseerimist erinevatel usundirühmadel, kes ainult soovivad oma ühiskonnas positiivset mõju avaldada.
Jätkab meie liikmesliitude ja partnerite julgustamist, et oldaks Jumala mehed ja naised, kes töötavad ja palvetavad oma kogukondade rahu ning juhtide heaolu ja tarkuse eest, kooskõlas Jeremija väljakutsega:

 

“Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia…” (Jr 29: 7).

 

EBFi uued ja vanad juhid ühises palves
0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi