fbpx

Toetuste taotlemine

Projektitoetus
Projekti rahastajate eesmärk on aidata kaasa Eesti EKB Koguduste Liidu koguduste ja allasutuste misjonivõimekuse suurendamisele, nii et rohkem inimesi saaksid osa Jumala elumuutvast väest, armastusest ja lepituse sõnumist.

Projektiraha saavad taotleda kõik Liidu tööorganid ja kogudused. Projekte rahastatakse osaliselt, mitte vähem kui 30%, aga mitte rohkem kui 70%. Projektitaotlusi kogutakse kaks korda aastas EKB Koguduste Liidu kogudustelt ja allasutustelt.

Projekti protsessi kirjeldus
1. Projektitaotluste alustel koostab 4-liikmeline projektimeeskond rahastamise prioriteetide nimekirja
2. EKB Koguduste Liidu juhatus kinnitab prioriteetide nimekirja
3. Nimekiri saadetakse koos projektitaotlustega rahastajatele
4. Rahastaja otsustab vastavalt prioriteetidele ja jaotatavale rahasummale, millises ulatuses ja projekte rahastab
5. Rahastaja otsuse põhjal koostab taotleja projekti lõpliku eelarve
6. Projektiraha saajaga sõlmib EKB Koguduste Liidu juhatuse esindaja lepingu, mille põhjal kantakse üle 90% eraldatud rahastusest taotleva organisatsiooni pangaarvele
7. Projekt viiakse läbi
8. Pärast projekti lõppu esitab taotleja aruande vastaval vormil, võimaluse korral koos tõendusmaterjaliga tehtust (näiteks pildid, väljaantud materjal vm). Kuludokumente esitada pole vaja, kuid kõik kulud tuleb teha vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele, nii et need kajastuvad korrektselt raamatupidamises
9. Viimased 10% rahastusest makstakse välja pärast aruande tähtajalist esitamist.

Hindamiskriteeriumid. Rahastamisel eelistatakse projekte, mis
– on suure mõjuga (nt juhtidele või noortele suunatud tegevused) või kogukonnale suunatud, st ei teeni mitte ainult koguduseliikmete huve
– vastavad EKBL Liidu koguduste ja asutuste projektide rahastuse taotluse vormile ja tingimustele.
Asjade ostmist ja ehitustegevusse investeerimist rahastatakse vaid juhul, kui see on vajalik projekti sisulise osa teostamiseks.

Taotlus esitatakse KUSi aadressil seminar@kus.tartu.ee.
Taotlusvormi saab siit

Hariduse Fond
Toetuse taotleja peab olema Eesti EKB Koguduste Liitu kuuluvas koguduses vastutust kandev aktiivne liige. Seda juba vähemalt üks aasta enne toetuse taotlemist.

 • Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris õppijatel on võimalik taotleda õppeteenustasu osalist katmist stipendiumi näol, juhul kui nad on kooli omaniku Eesti EKB Koguduste Liidu koguduste liikmed. Taotlus esitatakse KUSi rektorile Seminari üldaadressil seminar@kus.tartu.ee.

 

   

   

  • Õppurid, kellele on määratud stipendium ja kes elavad väljaspool akadeemilist keskust – Tartu maakonda – võivad taotleda ka sõidukulude hüvitamist.
   Sõidukulu hüvitamise kord
  Pastorite Fond
  EEKBKL Pastorite Fond on Eesti EKB Koguduste Liidu poolt loodud fond, mille eesmärgiks on Eesti EKB Koguduste Liitu kuuluvate koguduste pastorite toetamine. Toetuse taotleja peab olema Liidu koguduse pastor. Väljamakstav summa saab olla kuni 3⁄4 Eesti EKB Koguduste Liidu poolt määratud selle piirkonna miinimumtöötasust, kus pastor töötab. Ühel taotlejal on õigus saada toetust kuni 3 aastat ühes piirkonnas.

  Taotlus saadetakse Liidu juhatusele peasekretar@kogudused.ee.

   Ehituse- ja Renoveerimise Fond
   Ehitus- ja remondifondist on võimalik Eesti EKB Koguduste Liitu kuuluvatel kogudustel saada soodsat laenu kirikute (palvelate) ehitamiseks ja renoveerimiseks. Fondi haldamiseks on Liit sõlminud halduslepingu ettevõttega OÜ Genesis Asset Management, keda esindab Ardo Ojasalu.

   Laenu tingimused on:
   – intressimäär on 2,75% + 6 kuu Euribor aastas;
   – lepingu sõlmimise tasu 1% laenusummast, minimaalselt 500 €;
   – laenu maksimaalne pikkus 10 aastat.
   Laenutaotlusega koos tuleb esitada viimane koguduse majandusaasta aruanne.

   Laenutaotluse vaatab läbi Genesis Asset Management, vajadusel küsides täiendavaid andmeid ja leppides kokku tagatised. Haldusfirmal on õigus konsulteerida Liidu juhatusega laenutaotleja kohta lisainformatsiooni saamiseks. Laenutaotlus tuleb esitada Ardo Ojasalule (ardo.ojasalu@img.ee).
   Taotlusvormi saab siit

   0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi